Read Внимателно by Silvia Choleva Силвия Чолева Online

Внимателно

...в „Зими и лета“ усещането за безвремие води към вечното време на скептичната и парадоксална източна мъдрост. Тук с изострен страдалчески патос се размишлява върху широк кръг от битови, етични, естетически явления, чиято концентрична кръговост се начупва от неспокойното съзнание. Изход от безпътствата на модерната цивилизация се търси в своеобразно ново Дао. Това Дао оба...в „Зими и лета“ усещането за безвремие води към вечното време на скептичната и парадоксална източна мъдрост. Тук с изострен страдалчески патос се размишлява върху широк кръг от битови, етични, естетически явления, чиято концентрична кръговост се начупва от неспокойното съзнание. Изход от безпътствата на модерната цивилизация се търси в своеобразно ново Дао. Това Дао обаче е така осеяно от възпиращи духа подробности, че и духът, и пътят се задушават сред тях. Една характерна съвременна ситуация, чието изразяване и възприемане е мъчително, но по своему даващо шанс на човешкото сред кръстоносните походи на прагматиката......

Title : Внимателно
Author :
Rating :
ISBN : 9789544910808
Format Type : Paperback
Number of Pages : 371 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Внимателно Reviews